innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Ved å bruke notasjonen Custom Reporting Attribut kan du nå rapportere om egendefinerte interaksjonsattributter definert i en flyt. I denne notasjonen kan du definere:

  • Attributtnavn
  • Attributtverdi
  • Om attributtet er knyttet til en spesifikk agent, agenten i interaksjonen eller kun interaksjonen

Du kan for eksempel designe flyten din for å samle inn en kundes kontonummer ved å bruke Collect Digits-notasjonen, og deretter lagre den angitte verdien med Custom Reporting Attribut-notasjonen. Du kan rapportere om verdien (i dette eksempelet kundens kontonummer) i en tilpasset rapport eller i en av følgende nye standardrapporter:

  • Egendefinerte interaksjonsattributter: Viser navnene og verdiene til egendefinerte attributter knyttet til en interaksjon.
  • Egendefinerte interaksjonsattributter etter agent: Viser navnene og verdiene til egendefinerte attributter knyttet til en agent i en interaksjon.

Hovedfordeler)
Få verdifull innsikt i interaksjoner og agenter. Filtrer interaksjoner og agenter via egendefinerte interaksjonsattributter for å opprette og spore interaksjons- og agentsegmenter basert på verdiene deres.

Godt å vite

  • Attributtnavn skiller mellom store og små bokstaver
  • Attributtnavn er den unike identifikatoren for attributtet
  • Attributtverdier lagres som strenger
  • Du kan ikke utføre funksjoner som gjennomsnitt og sum på egendefinerte attributter
  • Egendefinerte attributter er kun tilgjengelig i historisk rapportering, ingen støtte i sanntid