obsah

Co je to?
Pomocí notace Custom Reporting Attribute můžete nyní vytvářet sestavy pro vlastní atributy interakce definované v toku. V tomto zápisu můžete definovat:

  • Název atributu
  • Hodnota atributu
  • Zda je atribut přidružen ke konkrétnímu agentovi, agentovi v interakci nebo pouze interakci

Můžete například navrhnout svůj tok tak, aby shromáždil číslo účtu zákazníka pomocí zápisu Collect Digits, a poté zadanou hodnotu uložit pomocí zápisu Custom Reporting Attribute. Hodnotu (v tomto příkladu číslo účtu zákazníka) můžete vykazovat ve vlastním přehledu nebo v jednom z následujících nových standardních přehledů:

  • Vlastní atributy interakce: Zobrazuje názvy a hodnoty vlastních atributů spojených s interakcí.
  • Vlastní atributy interakce podle agenta: Zobrazuje názvy a hodnoty vlastních atributů spojených s agentem v interakci.

Klíčové benefity)
Získejte cenné poznatky o interakcích a agentech. Filtrujte interakce a agenty pomocí vlastních atributů interakce a vytvořte a sledujte interakce a segmenty agentů na základě jejich hodnot.

Dobré vědět

  • V názvech atributů se rozlišují velká a malá písmena
  • Názvy atributů jsou jedinečným identifikátorem atributu
  • Hodnoty atributů jsou uloženy jako řetězce
  • U vlastních atributů nelze provádět funkce jako průměr a součet
  • Vlastní atributy jsou dostupné pouze v historických přehledech, bez podpory v reálném čase