innehållsförteckning

Vad är det?
Med hjälp av notationen Custom Reporting Attribut kan du nu rapportera om anpassade interaktionsattribut som definieras i ett flöde. I den här notationen kan du definiera:

  • Attributnamn
  • Attributvärde
  • Om attributet är associerat med en specifik agent, agenten i interaktionen eller endast interaktionen

Du kan till exempel utforma ditt flöde för att samla in en kunds kontonummer med hjälp av Collect Digits-notationen och sedan spara det angivna värdet med Custom Reporting Attribut-notationen. Du kan rapportera om värdet (i det här exemplet kundens kontonummer) i en anpassad rapport eller i någon av följande nya standardrapporter:

  • Anpassade interaktionsattribut: Visar namn och värden för anpassade attribut som är kopplade till en interaktion.
  • Anpassade interaktionsattribut efter agent: Visar namn och värden för anpassade attribut som är kopplade till en agent i en interaktion.

Viktigaste fördelarna)
Få värdefulla insikter om interaktioner och agenter. Filtrera interaktioner och agenter via anpassade interaktionsattribut för att skapa och spåra interaktions- och agentsegment baserat på deras värden.

Bra att veta

  • Attributnamn är skiftlägeskänsliga
  • Attributnamn är den unika identifieraren för attributet
  • Attributvärden lagras som strängar
  • Du kan inte utföra funktioner som medelvärde och summa på anpassade attribut
  • Anpassade attribut är endast tillgängliga i historisk rapportering, inget stöd i realtid