innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Denne oppdateringen vil gi brukerne muligheten til å velge, slette og laste ned videofiler som er lagret i CxEngage Quality Management-anropslagring direkte fra brukergrensesnittet for opptak og avspilling. Når Screen Capture er tatt sammen med en lydfil, vil videofilen være tilgjengelig for sletting – dette vil slette videofilen, men BEHOLDE lydfilen. Målet er å hjelpe kundene med å kontrollere lagringskostnadene sine ved å slette eldre videofiler som ikke lenger trengs og som tar opp et større volum av fakturerbar lagringsplass.

Hovedfordeler:

Administratorer kan slette lyd- og videoopptak separat eller sammen og kan eventuelt slette alle metadata sammen med lyd-/videoartefakter.

  • Gjør det mulig for kunder å laste ned skjermbildefilen for avspilling med en hvilken som helst tredjeparts mediespiller
  • Å koble videoen fra administrasjonen av lydfilen vil gi kundene mer fleksibilitet og kontroll over håndteringen av disse artefaktene

Godt å vite:

  • Lydfiler vil være tilgjengelige for nedlasting og sletting
  • Når Screen Capture er tatt sammen med en lydfil, vil videofilen være tilgjengelig for nedlasting: både lyd og video vil bli lastet ned i en enkelt fil
  • Når Screen Capture er tatt sammen med en lydfil, vil videofilen være tilgjengelig for sletting: dette vil slette videofilen, men BEHOLDE lydfilen

I tillegg

  • Brukere vil kunne velge alternativet for å laste ned lyd (i en separat fil) eller video (både lyd og video i samme fil)
  • Brukere vil kunne velge alternativet for å slette lyd, video eller begge for innspilte interaksjoner med skjermopptaksfiler
  • Bare brukere med DELETE_PLAYBACK_CALLS-tillatelsen vil kunne slette skjermopptak
  • Bare brukere vil DOWNLOAD_PLAYBACK_CALLS-tillatelsen kunne laste ned skjermopptak