innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Interaksjonssegmenter er deler av interaksjonen som er knyttet til en enkelt agent. For eksempel, hvis en agent overfører en interaksjon, opprettes et nytt segment.

Følgende standardrapporter er nå inkludert i historisk rapportering:

  • Interaksjonssegmentdetaljer etter agent: Gir detaljene for hvert enkelt agentsegment som utgjør en interaksjon. Interaksjons-IDen som er inkludert i rapporten identifiserer interaksjonen fra kundens perspektiv.
  • Sammendrag av interaksjonssegment etter agent: Gir den totale overføringen, legg til deltaker og segmentdata for hver agent.
  • Sammendrag av interaksjonssegmenter etter agent til agent: Gir data for agenter og hver agent som de legger til i en samtale gjennom en overføring eller legg til deltakerhandling. Du kan bruke denne rapporten til å identifisere trender, for eksempel agenter som ofte legger til de samme agentene som deltakere i sine interaksjoner.

Hovedfordeler)
Rapporterer om en samtale fra kundens perspektiv. Detaljert redegjørelse for kundedata og de enkelte agent(e)-segmentene.

Nøkkelkoblinger
Sammendrag av interaksjonssegment etter agent til agent-rapport 
Sammendrag av interaksjonssegment etter agent-rapport
Interaksjonssegmentdetaljer etter agent