innholdsfortegnelsen

Hva er det?

"Ressurser" brukes som en form for datatilgangskontroll. Brukere med «Begrenset tilgang»-tillatelser gis begrenset eller definert tilgang til å se og spille av opptak på 2 måter: via brukertilordninger og ressurstilordninger (f.eks. Oppringte numre). På denne måten kan en bruker bare få tilgang til den andre brukerens opptak (hvis de har fått i oppdrag å se denne brukerens opptak) eller ressurstildeling (hvis de har tilgang til å se brukeropptak som kommer inn på et bestemt oppringt nummer/DNIS).

Leietakeradministratorer kan nå definere en OG eller en ELLER-betingelse som skal brukes i forbindelse med tildeling av brukere og/eller ressurser til en bruker på leietakernivå.

  • Hvis du velger 'ELLER'-radioknappen, f.eks. (Agent ID 100 ELLER 101 ELLER 202) ELLER (DNIS = 500) – Brukeren vil kun ha tilgang til samtaler med DNIS = 500 eller som samsvarer med en av de tildelte agent-IDene. Brukeren vil ha tilgang til samtaler for agenter som tok samtaler over ALLE DNIS.
  • Hvis du velger 'OG'-radioknapp, f.eks. (Agent ID 100 ELLER 101 ELLER 202) OG (DNIS = 500) – Brukeren vil kun ha tilgang til samtaler med DNIS = 500 og samsvarer med en av agent-IDene. Brukeren vil ha tilgang til samtaler for agenter som tok samtaler over den DNIS-en.

Hovedfordeler:

  • Gi brukerne et annet nivå av datasegmentering og tilgangskontroller for å forhindre utilsiktet tilgang til opptak.
  • Støtter brukstilfeller der begrensede brukere som Supervisors ikke skal få tilgang til opptak som kommer inn på en bestemt DNIS. Dette vil hjelpe kundene å opprettholde overholdelse av personvernlovgivningen. For eksempel vil et helseforsikringsselskap ikke at veiledere skal lytte til samtaler over en reservert linje som brukes til samtaler om spesifikke pasienthelserelaterte henvendelser.

Godt å vite:

OG/ELLER betingelser kan brukes som enten:

  • Begrens en bruker fra å se andre anrop enn de med tildelte agent-IDer OG en spesifikk oppringt nummerressurs, for eksempel en DNIS
  • Begrens en bruker til å se alle anrop til tildelte agent-ID-er eller oppringte numre, for eksempel en DNIS