innehållsförteckning

Vad är det?

"Resurser" används som en form av dataåtkomstkontroll. Användare med "Begränsad åtkomst"-behörighet beviljas begränsad eller definierad åtkomst till att visa och spela upp inspelningar på två sätt: via användartilldelningar och resurstilldelningar (t.ex. uppringda nummer). På detta sätt kan en användare endast komma åt den andra användarens inspelningar (om de har tilldelats att se dessa användares inspelningar) eller resurstilldelning (om de har tillgång att se användarinspelningar som kommer in på ett specifikt uppringt nummer/DNIS).

Hyresgästadministratörer kan nu definiera ett OCH eller ett ELLER-villkor som ska användas i samband med att tilldela användare och/eller resurser till en användare på hyresgästnivå.

  • Om du väljer alternativknappen 'ELLER', t.ex. (Agent ID 100 ELLER 101 ELLER 202) ELLER (DNIS = 500) – Användaren kommer endast att ha tillgång till samtal med DNIS = 500 eller matchande med något av de tilldelade agent-ID:n. Användaren kommer att ha tillgång till samtal för agenter som tog samtal över ALLA DNIS.
  • Om du väljer "OCH"-knapp, t.ex. (Agent ID 100 ELLER 101 ELLER 202) OCH (DNIS = 500) – Användaren har endast tillgång till samtal med DNIS = 500 och som matchar något av agent-ID:n. Användaren kommer att ha tillgång till samtal för agenter som tog samtal över den DNIS.

Viktiga fördelar:

  • Ge användarna en annan nivå av datasegmentering och åtkomstkontroller för att förhindra oavsiktlig åtkomst till inspelningar.
  • Stöder användningsfall där begränsade användare som Supervisors inte ska komma åt inspelningar som kommer in på en specifik DNIS. Detta kommer att hjälpa kunder att upprätthålla efterlevnad av integritetslagar. Till exempel vill ett sjukförsäkringsbolag inte att arbetsledare lyssnar på samtal via en reserverad linje som används för samtal om specifika patienthälsorelaterade förfrågningar.

Bra att veta:

OCH/ELLER villkor kan tillämpas som antingen:

  • Begränsa en användare från att se andra samtal än de med tilldelade agent-ID OCH en specifik resurs för uppringt nummer, t.ex. en DNIS
  • Begränsa en användare att se alla samtal till tilldelade agent-ID eller uppringda nummer, t.ex. en DNIS