innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Følgende statistikk er nå tilgjengelig i sanntid og historisk rapportering:

Kundestopp: Antall interaksjoner der kunder forlot mens de var på vent. Dette inkluderer hvis en kunde er på vent fordi en handling for overføring eller legg til deltaker ble igangsatt, eller hvis de eksplisitt er satt på vent av agenten. Standardrapportene for interaksjonssammendrag og interaksjonsdetalj inkluderer nå opphør av kundeoppbevaring.

Agent Customer Hold Abandons: Antall agenter som deltar i interaksjonen når en kunde forlot mens den var på vent. For eksempel, hvis det er 3 agenter som deltar i en interaksjon og kunden kobler fra mens den er på vent, er antallet forlatte agentkundehold 3. I en rapport som viser statistikk for hver agent, vil hver agent i interaksjonen ha en agentkundeholding Forlatelse regnet for dem. Samhandlingssammendraget etter agent og Interaksjonsdetalj etter agent-standardrapportene inkluderer nå opphevelser av agentkunder.

Hovedfordeler)
Gi mer detaljert informasjon om avbrudd, og gi veiledere ytterligere innsikt i når og hvor avbrudd skjer.

Godt å vite

  • Agentinitiert kundehold: Antall ganger en agent, som ikke var i en intern konsultasjon, satte en kunde på vent. Med andre ord, denne statistikken måles når det bare er én agent som samhandler med kunden og agenten setter kunden på vent.
  • Kundehold: Antall ganger kunden ble satt på vent under en interaksjon.

Nøkkelkoblinger
Dataordbok