innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Denne nye flytnotasjonen kan brukes til å laste opp en lydfil eller opptak til CxEngage som en artefakt. Lyden kan lastes opp fra URL-en til en offentlig tilgjengelig lydfil, eller fra et midlertidig lydopptak tatt med Ta opp lydnotasjon.

Disse opptakene vil være tilgjengelige gjennom Historiske rapporter.

Hovedfordeler)
Du kan ha en flyt med tilbakeringing i kø aktivert som ber den som ringer om å spille inn en melding. Denne meldingsopptaket lastes opp og legges ved tilbakeringingsforespørselen i kø. Agenten som håndterer tilbakeringingsarbeidstilbudet kan lytte til opptaket før du ringer.

Du kan bruke dette til å lagre flere korte lydbiter som en artefakt i historisk rapportering som deretter kan brukes til andre formål, for eksempel å ta opp svar som en del av en stemme-IVR-undersøkelse.

Godt å vite
Du kan organisere artefaktene dine under underkategorier for å skille dem fra andre opptak, for eksempel konferanseopptak.

Nøkkelkoblinger
Flow Designer Reference

Hente opptak og meldingstranskripsjoner i historisk rapportering