innehållsförteckning

Vad är det?
Denna nya flödesnotation kan användas för att ladda upp en ljudfil eller inspelning till CxEngage som en artefakt. Ljudet kan laddas upp från webbadressen till en allmänt tillgänglig ljudfil, eller från en tillfällig ljudinspelning tagen med Spela in ljudnotation.

Dessa inspelningar kommer att vara tillgängliga via Historiska rapporter.

Viktigaste fördelarna)
Du kan ha ett flöde med köåteruppringning aktiverat som uppmanar den som ringer att spela in ett meddelande. Den meddelandeinspelningen laddas upp och bifogas den köade återuppringningsförfrågan. Agenten som hanterar återuppringningsarbetserbjudandet kan lyssna på inspelningen innan du ringer.

Du kan använda detta för att lagra flera korta ljudklipp som en artefakt i historisk rapportering som sedan kan utnyttjas för andra ändamål, som att spela in svar som en del av en röst-IVR-undersökning.

Bra att veta
Du kan organisera dina artefakter under underkategorier för att skilja dem från andra inspelningar som konferensinspelningar.

Nyckellänkar
Flödesdesignerreferens

Hämta inspelningar och meddelandeavskrifter i historisk rapportering