obsah

Co je to?
Tento nový zápis toku lze použít k nahrání zvukového souboru nebo nahrávky do CxEngage jako artefaktu. Zvuk lze nahrát z adresy URL veřejně přístupného zvukového souboru nebo z dočasné zvukové nahrávky pořízené pomocí Záznam zvuku.

Tyto nahrávky budou dostupné prostřednictvím Historické zprávy.

Klíčové benefity)
Můžete mít tok s povoleným zpětným voláním ve frontě, který vyzve volajícího k nahrání zprávy. Tato nahrávka zprávy se nahraje a připojí k žádosti o zpětné volání ve frontě. Agent obsluhující pracovní nabídku zpětného volání si před vytočením může poslechnout nahrávku.

Můžete to použít k uložení několika krátkých zvukových úryvků jako artefaktu v historických zprávách, které by pak mohly být využity pro jiné účely, jako je záznam odpovědí v rámci hlasového IVR průzkumu.

Dobré vědět
Své artefakty můžete uspořádat do podkategorií, abyste je odlišili od jiných nahrávek, jako jsou nahrávky konferencí.

Klíčové odkazy
Referenční příručka Flow Designer

Načítání nahrávek a přepisů zpráv v historickém hlášení