spis treści

Co to jest?
Tej nowej notacji przepływu można użyć do przesłania pliku audio lub nagrania do CxEngage jako artefaktu. Dźwięk można przesłać z adresu URL publicznie dostępnego pliku audio lub z tymczasowego nagrania audio wykonanego za pomocą programu Nagraj notację audio.

Nagrania te będą dostępne przez Raporty historyczne.

Kluczowe korzyści
Możesz mieć przepływ z włączonym wywołaniem zwrotnym kolejki, który monituje wywołującego o zarejestrowanie komunikatu. To nagranie wiadomości jest przesyłane i dołączane do oczekującego w kolejce żądania oddzwonienia. Agent obsługujący ofertę pracy oddzwonienia może odsłuchać nagranie przed wybraniem numeru.

Możesz użyć tego do przechowywania kilku krótkich fragmentów audio jako artefaktów w raportach historycznych, które następnie można wykorzystać do innych celów, takich jak nagrywanie odpowiedzi w ramach ankiety głosowej IVR.

Warto wiedzieć
Możesz uporządkować swoje artefakty w podkategoriach, aby odróżnić je od innych nagrań, takich jak nagrania z konferencji.

Kluczowe linki
Odniesienie do projektanta przepływu

Pobieranie nagrań i transkrypcji wiadomości w raportach historycznych