spis treści

Co to jest?

Algorytm kolejkowania w CxEngage został zoptymalizowany w celu poprawy ogólnej wydajności i szybkości alokacji lub szybkości dopasowywania agentów i klientów. Wyższe wskaźniki alokacji pozwalają agentom obsługiwać więcej interakcji w ciągu dnia, zwiększając wykorzystanie agentów i skracając czas bezczynności agentów. Ulepszenia wydajności zwiększają również ogólną skalowalność, umożliwiając umieszczenie większej liczby agentów o wszechstronnych umiejętnościach obsługujących dużą liczbę kolejek w jednym dzierżawie.

Główne zalety:

  • Szybki i sprawiedliwy podział pracy dla agentów i klientów
  • Zwiększ skalowalność platformy i najemców
  • Zwiększ wydajność alokacji na sekundę

Dobrze wiedzieć:

Kolejka, która ma na przykład 10 interakcji o wyższym priorytecie, najpierw obsłuży swoje 10 interakcji o wyższym priorytecie, podczas gdy druga kolejka czeka, aż będzie miała równe lub wyższe priorytety. Użytkownicy mogą bawić się ustawieniami minimalnego i maksymalnego priorytetu.