inhoudsopgave

Wat is het?

Het Voorkeurenmenu in de Agent-werkbalk is bijgewerkt met een gedeelte Overdrachtmenu. Agenten kunnen de voorkeuren van het doorverbindmenu gebruiken om agenten (alle), wachtrijen en doorverbindlijsten in hun doorverbindmenu weer te geven of te verbergen.

 

 

 

 

 

 

Agent klikt op "Transfer Menu" om agenten, wachtrijen en transferlijsten in of uit te schakelen. "Lijst overdragen" verschijnt met twee verschillende opties op basis van het feit of er meerdere lijsten aan de agent zijn toegewezen. Als er slechts één lijst is toegewezen vanuit gebruikersbeheer of een groep, wordt alleen die ene "Transfer List" weergegeven.

Als er meerdere doorschakellijsten aan de agent zijn toegewezen, is er een vervolgkeuzelijst die het aantal toegewezen doorschakellijsten weergeeft en hoeveel er zijn ingeschakeld.

Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op Wachtrij, maar het is minder waarschijnlijk dat een agent slechts één wachtrij toegewezen krijgt.

Belangrijkste voordelen:

  • Minder om doorheen te scrollen – Een agent hoeft niet elke agent, wachtrij, transferlijst op de huurder te zien.
  • Los klantproblemen sneller op met een snellere overdracht.

Goed om te weten:

Wijzigingen in de voorkeuren van het doorschakelmenu van een agent vinden in realtime plaats. Zodra er wijzigingen zijn aangebracht, geeft het Overdrachtmenu van de werkbalk de wijzigingen weer. Deze wijzigingen hebben alleen invloed op wat de agent te zien krijgt. Het beperkt of maakt hun toegang tot overdrachtsbestemmingen niet mogelijk.