Zejména od vypuknutí pandemie hrají kontaktní centra zásadní roli nejen při hladkém a včasném řešení problémů a požadavků zákazníků, ale také při poskytování obchodních služeb a prodejních interakcí, ke kterým může dojít napříč jakýmkoli komunikačním kanálem mimo osobní komunikaci. . V těchto ohledech kontaktní centra více než jen dostála svému konci dohody aby svět fungoval.

Lifesize zase pomáhá udržovat kontaktní centra našich zákazníků funkční a schopná uspokojit rostoucí globální poptávku, které i nadále čelí. Dnes jsme oznamovat několik nových funkcí a integrací pro naše Platforma cloudového kontaktního centra CxEngage navrženy a zkonstruovány tak, aby zvýšily automatizaci, samoobslužnost a inteligenci v rámci zákaznické zkušenosti, zvýšily produktivitu agentů a pozitivně ovlivnily optimalizaci pracovní síly (WFO), řízení kvality (QM) a výkaznictví.

Výkonné Omnikanálové schopnosti

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé oslovují organizace zákaznických služeb více cestami než kdy jindy, mnoho z nejnovějších vlastností a funkcí CxEngage řeší schopnost agentů setkat se a obsluhovat zákazníky, ať jsou kdekoli a na jakémkoli kanálu, který preferují. Například podpora pro WhatsApp otevírá oblíbený kanál pro agenty, kteří mohou odesílat a přijímat text, fotografie, videa, hlas, dokumenty a umístění přímo z jejich řídicího panelu CxEngage.

Podobně nově uvolněná podpora proaktivní chat a MMS poskytuje agentům možnost komunikovat se zákazníky mimořádně přímými, okamžitými a přirozenými způsoby na jejich preferovaných mobilních a online kanálech. Hlas již není jediným dominantním kanálem v kontaktním centru a chat a textové zprávy jsou dobře kompatibilní Video CxEngage, nastartovat.

Jako poslední zvýrazněná funkce se globální škálovatelnost naší platformy zlepšuje pouze zavedením 10 nových jazyků pro řídicí panel agenta CxEngage, což přináší celkovou podporu 18 jazyků. Nejen, že organizace nyní mohou najímat agenty z různých prostředí a regionů, ale mohou snadněji sloužit zákazníkům po celém světě, kteří mluví stejnými jazyky. Nové podporované jazyky jsou čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, holandština, finština, italština, japonština, korejština, norština a švédština.

Integrace naléhavých aplikací

Abychom naši impozantní cloudovou platformu CxEngage ještě více rozšířili, hledáme, úzce spolupracujeme a úzce se integrujeme s průkopnickými a nejlepšími specialisty v oboru, kteří přinášejí svou technologii do praxe zákazníků a zkušeností agentů. Aniž bychom se ponořili do přílišné technické hloubky, vzorek pozoruhodně nových nebo nedávno aktualizovaných integrací CxEngage zahrnuje:

  • AutoReach pro inteligentní náhled a progresivní vytáčení.
  • CallMiner pro analýzu sentimentu nahrávek a analýzy QM.
  • Ivinex pro uživatelská rozhraní agentů a skriptování.
  • Pozorujte.AI pro přepis řízený umělou inteligencí, hodnocení agentů a zajištění kvality.
  • Kázání pro konverzační samoobslužnou službu a směrování hovorů s umělou inteligencí.
  • Plecto pro automatické, centralizované hlášení v reálném čase.
  • Salesforce pro směrování pracovních položek Salesforce jako požadavků do kontaktního centra.
  • Zappix pro vizuální interaktivní hlasovou odezvu (IVR) a digitální samoobsluhu.

Naší stálou severní hvězdou pro CxEngage je zvýšit produktivitu agentů, poskytovat zákazníkům vítězné výsledky a pomáhat kontaktním centrům fungovat jako dobře namazané stroje, které potřebují, aby svět fungoval. Další podrobnosti o těchto nových funkcích a integracích naleznete v části dnešní tisková zpráva nebo navštívit naše CxEngage App Store.