obsah

Co je to?
CxEngage nyní podporuje konference třetích stran. Nová notace toku s názvem Conference 3rd Party vám umožňuje přistupovat k funkcím dostupným prostřednictvím vašich poskytovatelů třetích stran a začlenit je do vašeho tenanta CxEngage. Konference třetích stran jsou určeny k použití během IVR nebo fáze směrování toku interakce. Vlastní hlavičky SIP jsou podporovány a mohou předávat informace platformě třetí strany. Informace jsou odesílány zpět do CxEngage pomocí volání REST API.

Klíčové benefity)
Díky integraci se službou automatického rozpoznávání hlasu třetí strany můžete navrhnout svůj tok pro konferenční službu, identifikovat, co volající hledá, a poskytnout tyto informace zpět do CxEngage pro směrování do fronty.

Dobré vědět
Navrženo pro použití SIP, aby bylo možné předávat vlastní hlavičky s informacemi třetí straně

Informace lze předat CxEngage prostřednictvím volání REST API zpět, aby tok s novými informacemi.

Podporuje jednoduchý tok, kde se očekává pouze jedna zpětná odpověď od třetí strany, nebo vytváří pokročilejší integraci, kde je více odpovědí předáváno zpět do toku, když je shromažďuje služba třetí strany.