spis treści

Co to jest?
CxEngage obsługuje teraz konferencje innych firm. Nowa notacja przepływu o nazwie Conference 3rd Party umożliwia dostęp do funkcji dostępnych za pośrednictwem zewnętrznych dostawców i włączenie ich do dzierżawy CxEngage. Konferencje innych firm są przeznaczone do użytku podczas fazy IVR lub routingu przepływu interakcji. Niestandardowe nagłówki SIP są obsługiwane i mogą przekazywać informacje do platformy innej firmy. Informacje są odsyłane z powrotem do CxEngage za pomocą wywołań REST API.

Kluczowe korzyści
Zintegruj się z usługą automatycznego rozpoznawania głosu innej firmy, możesz zaprojektować swój przepływ, aby przeprowadzić konferencję z usługą, określić, czego szuka rozmówca, i przekazać te informacje z powrotem do CxEngage w celu kierowania kolejką.

Warto wiedzieć
Zbudowany do korzystania z SIP, aby umożliwić przekazywanie niestandardowych nagłówków z informacjami do strony trzeciej

Informacje mogą być przekazywane do CxEngage za pośrednictwem wywołania interfejsu API REST w celu przepływu z nowymi informacjami.

Obsługuje prosty przepływ, w którym oczekiwana jest tylko jedna odpowiedź zwrotna od strony trzeciej, lub buduje bardziej zaawansowaną integrację, w której wiele odpowiedzi jest przekazywanych z powrotem do przepływu, gdy są zbierane przez usługę strony trzeciej.