Det finns en tankeskola att skillnaden mellan bra ledare och stora är en aptit på att lära sig. Warren Buffets läsvana på 500 sidor om dagen är ett bra exempel.

Och jag kunde inte hålla mer med författaren Simon Sinek om att "stora ledare är de som anser sig vara studenter, oavsett deras status."

Det är därför jag har funnit att mentorskap är ett av de mest värdefulla verktygen i mitt personliga ledarskapsverktyg. Och det är därför jag tycker att alla borde ha en mentor (eller flera).

Här är fyra av de många fördelarna med mentorskap:

Du får ett viktigt, nytt perspektiv

En av de största fördelarna med att ha en mentor är att han eller hon kan ge dig ett nytt perspektiv. Till exempel är en av mina mentorer en operativ chef. Eftersom han arbetar utanför kontaktcentret erbjuder han en annan synvinkel än den jag har från mitt kontaktcenter. Även om mitt dedikerade fokus på kontaktcentret i allmänhet tjänar mig väl, kan det också hindra mig när ett helt nytt tillvägagångssätt är den bästa lösningen på en utmaning.

Ett annat perspektiv positionerar mig också bättre för att ge stöd till andra avdelningar. Jag kan bättre förstå deras fokus och vad som är viktigt för dem. Det ger mig en bredare medvetenhet om vad andra grupper behöver från mig och mitt team, och vad jag kan göra för att leverera värde till hela organisationen.

Jag har även en VD, en kundchef och en finansdirektör som mentorer. Var och en ger mig insikter som jag helt enkelt inte skulle ha om jag enbart arbetade från en snävare synvinkel.

Du kan utnyttja externa idéer

Genom att dela hur de har övervunnit sina egna utmaningar har mina mentorer hjälpt mig att få loss från gamla sätt att göra saker på, som bara inte nådde de resultat jag ville ha. Du kanske har fastnat för något som dina mentorer redan har övervunnit, och de kan dela med dig av hur de gjorde det.

På samma sätt kan det vara värdefullt att ha mentorer som arbetar utanför din bransch. Några av de bästa idéerna och insikterna utlöses av konversationer som inte har något att göra med de heta ämnena i din omedelbara värld. Dessa idéer och insikter kan vara oerhört användbara för ditt team och din organisation, särskilt om du försöker förnya och göra stora förbättringar i hur ditt kontaktcenter fungerar.

Du kan testa riktningen för din karriärväg

Exponering för mentorer och nätverk utanför din bransch är också ett viktigt sätt att bekräfta om du är på rätt karriärväg. När du får kontakt med ledare i andra branscher, och i andra roller, öppnar det dina ögon för olika karriärmöjligheter. Det kan väcka frågan: "Gör jag det jag verkligen vill göra? Eller skulle jag bli mer inspirerad och effektiv av att göra något annat?”

Om du bestämmer dig för att göra en professionell pivot är ett nätverk av kontakter inom det område du vill utöva till hjälp för att initialt hitta en ny position, samt vägleda dig att lyckas på din nyvalda väg.

Det förstärker ditt värde

Jag tvekar inte att förespråka för mitt lag, men jag är ibland ovillig att kämpa lika hårt för mig själv. Jag prioriterar alltid mitt företag, anställda eller kunder, men oftast inte mig själv. Detta är ett annat område där en mentor kan hjälpa till.

Mina mentorer ger mig sina perspektiv på mitt värde. De kommer att påpeka när jag misslyckas med mig själv eller det arbete jag gör, och de uppmuntrar mig att få det erkännande jag förtjänar.

 Ladda ner e-boken

Framgångsrika ledare inspirerar andra att anta bättre vanor och hålla fast vid dem. Till exempel utökar du fördelarna med mentorskap till ditt team.

Vässa dina ledarskapsförmåga ytterligare genom att ladda ner en gratis kopia av Serenovas e-bok, 7 vanor hos högeffektiva innehållscenterledare.