innehållsförteckning


Vad är det?
Generiska listor tillåter skapandet av anpassade listor med information som kan användas av flödet för att söka information eller fatta routingbeslut.

Viktigaste fördelarna)

  • Tillåter skapande av anpassade uppslagstabeller och datastrukturer som kan utnyttjas för att ge ytterligare anpassning i flöden
  • Skapa PBX-liknande funktionalitet för att slå upp en anknytning och vidarekoppla ett samtal till en DID
  • Skapa dynamiska routinguppslagstabeller där den generiska listan innehåller en mappning av enskilda agenter till specifika köer
  • Implementera anpassade "entiteter" som ett mediebibliotek där listan innehåller en nyckel som ett språk som mappas till ett specifikt medieobjekt eller webbadress. En huvudmenylista som givet ett språk kommer att returnera mediaobjektet för huvudmenyn på det angivna språket.

Bra att veta

  • Listorna är begränsade till 1000 artiklar
  • Massuppdateringar stöds via CSV och även begränsade till 1000 ändringar på en gång (t.ex. kan bara 1000 rader i CSV-filen bearbetas på en gång, även om den innehåller raderingar och tillägg som resulterar i mindre än 1000 objekt i listan CxEngage kommer bara att bearbeta första 1000 objekten i filen.
  • Listing UI uppdaterades till ett nytt ramverk som kommer att användas någon annanstans i konfigurations UI i framtiden när vi gör ändringar och tillägg till andra sidor

För att lära dig mer om listor, se listor på våra dokumentationssidor och Lista API-dokumentation.