innehållsförteckning

Vad är det?
Agenter kan nu välja ett nytt arbetsläge som heter Stör ej utgående, utöver de befintliga inkommande och utgående alternativen.

Interaktioner som initieras av en agent, oavsett deras valda arbetsläge (inkommande/utgående/stör ej utgående), kommer nu att använda en ny interaktionsriktning för Agent initierad. Till exempel alla interaktioner som skapats av en agent med hjälp av Click to Dial, Click to SMS eller Click to Email.

Viktigaste fördelarna)
Medan i detta nya Stör ej utgående arbetsläge är agenter inloggade och kan initiera utgående interaktioner utan att erbjudas några andra inkommande eller utgående interaktioner. Endast interaktioner som initieras av den agenten är tillåtna.

Bra att veta
Agenter i Stör ej utgående arbetsläge filtreras bort från överföringslistan i Skylight och är inte tillgängliga för överföring. Användare måste ha behörigheten MANAGE_MY_DIRECTION för att kunna ändra riktningen för sitt arbetsläge, mellan Inkommande, Utgående och Stör ej utgående. Användare utan MANAGE_MY_DIRECTION-behörighet har bara ett inkommande arbetsläge. Standardrollerna Agent, Supervisor och Administratör har behörigheten MANAGE_MY_DIRECTION.

Interaktioner som hanteras under tiden Stör ej utgående kommer att visas som interaktionsriktningstypen för Agent initierad i realtidsinstrumentpaneler, historisk rapportering och kontakthistorik i Skylight. Vi har lagt till Agent Initiated till riktningsfiltret, förutom de befintliga Inkommande och Utgående alternativen.

Dina befintliga Click to Dial-avsändningsmappningar bör ha mappningsriktningen Utgående. Vi har duplicerat dessa leveransmappningar så att du automatiskt kan skapa en ny med riktningen Agent Initiated.

  • Om du bara använder Click to Dial för agentinitierade interaktioner kan du inaktivera eller återanvända din tidigare leveransmappning med utgående riktning.
  • Om du använder Click to Dial för kundbegärda samtal, är din tidigare leveransmappning med en utgående riktning fortfarande nödvändig.

Stör ej är tillgängligt för Skylight-användare. Den här funktionen är inte tillgänglig för Agent Toolbar.

in Action
Serenovas produktchef Matia Walker demonstrerar "Stör ej utgående läge", ett helt nytt agentarbetsläge tillgängligt i CxEngage Skylight. Den nya "agent initiated direction" kan ses i både realtidsinstrumentpaneler och historisk rapportering.