innehållsförteckning

Vad är det?

I en tidigare utgåva, introducerade vi tidiga media för Queue Callback och Click-to-Dial-funktioner. Tidiga media spelar upp media som tillhandahålls av telefonioperatören till en agent tills den uppringda deltagaren svarar. Vissa användare har upplevt korta perioder av tystnad med operatören som tillhandahåller Early Media. För att hjälpa till att lösa detta har vi lagt till alternativet att använda en mediefil från din hyresgäst som ett ringsignal. Att byta till eller lägga till Ringing Media förbättrar agentupplevelsen genom att minska eller ta bort tystnadsperioderna med Early Media.

Bra att veta:

  1. Ringande media spelar upp en mediefil från din hyresgäst tills agenten och den uppringda parten träffas. Om det används tillsammans med Early Media, spelas Ringing Media först tills operatörens Early Media börjar. Observera att det kan bli en kort period av tystnad mellan de två medierna.
  2. Ringing Media bör vara en kort ljudfil för optimal prestanda. Till exempel en kort inspelning av en ringande telefon.
  3. Vi rekommenderar att hyresgäster i en miljö med hög latens inte använder operatören som tillhandahålls Early Media och endast använder Ringing Media för att undvika längre perioder av tystnad innan ringning.