VoiceCon 2010 kiertävät raportit

Yhteenveto "Contact Center Update and Forum" -istunnosta VoiceCon 2010 -tapahtumassa.

Yli puolet istunnon yli 140 osallistujasta käyttää kotiagentteja osana yhteyskeskuksen toimintaa nykyään.

SaaS-pohjaisten yhteyskeskusten käyttöä kohtaan osoitettiin suurta kiinnostusta.