VoiceCon 2010 Roving-rapporter

Sammanfattning av sessionen "The Contact Center Update and Forum" på VoiceCon 2010.

Över hälften av de 140+ deltagarna på sessionen använder hemagenter som en del av kontaktcenterverksamheten idag.

Ett stort intresse visades för användningen av SaaS-baserade kontaktcenter.