Det krävs ett starkt och skickligt ledarskap för att kontaktcenter ska trivas i dagens kundupplevelsedrivna värld. Det krävs också starka vanor. De 7 vanorna hos högeffektiva kontaktcenterledare som lyfts fram i denna infografik kommer att hjälpa till att förbättra ditt ledarskapsresultat och ha mätbara och positiva effekter på din organisation.

Vana 1: Var en aktiv, empatisk lyssnare

Det är bra för agentengagemang och kundupplevelse.

Vana 2: Ge dina team möjlighet att lösa problem

Ge ditt team möjlighet att övervinna de utmaningar de möter varje dag.

Vana 3: Dela värdefull data

Det hjälper andra och höjer profilen för ditt kontaktcenter.

Vana 4: Var alltid lärande

Nya perspektiv är bra för din personliga och professionella utveckling.

Vana 5: Utveckla starka gränser

Ge dig själv den tid du behöver och lär dig att säga nej när det behövs.

Vana 6: Ansök

Idéer levererar inte verkligt värde förrän de har agerat.

Vana 7: Var mänsklig och lättillgänglig

Stöd alla du kan, så ofta du kan.

Liknar Stephen R. Coveys framstående bok, 7 Habits of Highly Effective People, som fokuserar på kraftfulla lektioner i personlig förändring, de sju vanorna i vår e-bok, 7 Habits of Highly Effective Contact Center Leaders, fokuserar specifikt på beteenden som kan hjälpa dig att bli en mer effektiv kontaktcenterledare.

För att erbjuda ett verkligt perspektiv på hur dessa sju egenskaper kan bidra till effektivt ledarskap delar Jen Jackson, Vice President of Customer Success på Serenova, med sig av sina praktiska rekommendationer. Jen har lett flera kontaktcenter i sin karriär och hennes verkliga exempel illustrerar hur du kan använda dessa sju vanor för att främja förtroende och bygga effektiva relationer i (och utanför) ditt kontaktcenter.

För resurser för att förbättra ledarskapsutveckling i kontaktcenter, besök vår resurser sida.