innehållsförteckning

Vad är det?
CxEngage kan nu spela in en temporär ljudfil med en ny flödesnotation som heter Record Audio. En deltagare kan spela in en .wav- eller .mp3-fil som kan spelas upp någon annanstans i flödet. Dessa ljudinspelningar raderas från CxEngage när interaktionen avslutas. Tillfälliga ljudinspelningar kan användas på flera sätt. Till exempel kan en kund som begär en återuppringning i kö lämna ett röstmeddelande som spelas upp för agenten som media för föråteruppringning. Tillfälliga ljudinspelningar kan också laddas upp till Salesforce-objekt som bilagor genom att använda den nya SFDXE Upload Attachment-notationen, som också ingår i den här utgåvan.

Viktigaste fördelarna)
Tillsammans med anpassade återuppringningar kan användas för att skapa röstmeddelanden som upplevelser eller en väg till röstmeddelandeflöde
Möjlighet att spela in korta ljudklipp i en IVR

Bra att veta
Fungerar tillsammans med andra nyligen släppta funktioner för att skapa ännu fler upplevelser.
Kombinera med Spara som artefakt för att spara inspelningen så att den är tillgänglig i historisk rapportering
Kombinera med Ladda upp till Salesforce för att spara inspelningsfilen i en Salesforce-post. Låter dig skapa en uppladdning för att leda arbetsflöde med Salesforce

Nyckellänkar
Flödesdesignerreferens