Uznanie to często niedoceniana, ale potężna strategia zaangażowania pracowników. Pracownicy docenieni są bardziej zaangażowani, czują silniejszy związek ze swoją organizacją i mają lepsze relacje w pracy, wynika z badań przeprowadzonych przez Cicero. Jednakże, 82% amerykańskich pracowników uważa, że ​​nie są wystarczająco rozpoznawani przez swoich przywódców za wkład, jaki wnoszą, co odbija się na produktywności, morale i rentowności w miejscu pracy. Siła uznania jest najbardziej korzystna, gdy jest aktualna, szczera, ukierunkowana i konsekwentna.

Bądź na czas

W contact center, gdzie zaangażowanie pracowników jest często niskie, a rotacja duża, uznanie jest niezbędne do poprawy. Jednak rozpoznawanie agentów tydzień po tym, jak osiągną cele wydajnościowe, nie jest skuteczne

Kiedy contact center dysponuje odpowiednią technologią do identyfikowania wiarygodnych agentów, rozpoznawanie można wdrożyć na kilka sposobów. I ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że uznanie nie musi być finansowe. Sześciu na dziesięciu zatrudnionych Amerykanów twierdzi, że bardziej motywuje ich akt bycia rozpoznawalnym niż pieniądze.

Dlatego ważne jest, aby korzystać z rozwiązania do zarządzania wydajnością, takiego jak Tablica wyników CxEngage gdzie KPI i wskaźniki są dostarczane w czasie rzeczywistym na łatwych do odczytania pulpitach nawigacyjnych i tablicach ściennych, umożliwiając przełożonym rozpoznanie dobrej wydajności lub natychmiastową pomoc w naprawie.

Zachowaj szczerość

Chwalenie pracowników za ich dobrą pracę ma kluczowe znaczenie, ale należy upewnić się, że jest szczere i osobiste. Prostym sposobem wyrażenia szczerego uznania jest napisanie podziękowań. Badania pokazują, że 76% ludzi trzyma odręczne notatki z podziękowaniami.

Innym sposobem wyróżnienia agentów jest upamiętnienie ich rocznicy pracy. Śledź rocznice pracy i świętuj je za pomocą kartki, pamiątki, reflektora ściennego lub dnia wolnego. Dzięki temu agenci poczują się docenieni i zachęcą do zatrzymania pracowników, wiedząc, że ich czas w pracy ma znaczenie.

Ukierunkuj

Publiczne uznanie może być skuteczną taktyką kultywowania pozytywnego nastawienia i produktywności w contact center. Tablice ścienne, które są narzędziem komunikacji wizualnej i wyświetlają informacje na dużych telewizorach w całym contact center, ułatwiają publiczne rozpoznawanie agentów. Tablice ścienne CxEngage mogą wyświetlać tabele liderów i ekrany wyścigów; rankingi gier, nagrody i osiągnięcia; lub urodziny pracowników i reflektory. Wszystko to sprawia, że ​​agenci czują się uznawani i wyjątkowi wśród swoich rówieśników.

Tablice ścienne ułatwiają przełożonym osobiste rozpoznanie wydajności agentów, jeśli agenci osiągają dobre wyniki. Szybki rzut oka na tablicę ścienną daje przełożonym możliwość natychmiastowego rozpoznania dobrych wyników. Jeśli agent nie działa dobrze, daje to przełożonym możliwość rozpoznania złego zachowania, zanim stanie się ono problemem.

Równowaga jest kluczem

Rozpoznanie złego zachowania jest równie ważne, jak dobre zachowanie, ale strategie rozpoznawania powinny się różnić. Agenci, którzy nie osiągają dobrych wyników, mogą otrzymać indywidualne uznanie w ramach ukierunkowanych sesji coachingowych i nie musi to być obciążeniem dla przełożonych. Technologia jak Tablica wyników CxEngage dostarczaj zautomatyzowane alerty coachingowe, które pozwalają trenerom natychmiast korygować kurs, zwiększając wydajność, eliminując kosztowne zachowania i poprawiając morale.

Zachowaj spójność

Konsekwentne i ciągłe rozpoznawanie może prowadzić do potężnych zmian w zachowaniu. Według badań Gallupa, każdy pracownik powinien być wyróżniony co siedem dni. Uznanie nie musi być ekstrawaganckie; po prostu musi się to odbywać regularnie, aby konsekwentnie podnosić morale.

Połączenie tych technik rozpoznawania z technikami Serenovej Tablica wyników CxEngage może pomóc zwiększyć produktywność agentów, poprawić wskaźniki contact center oraz zwiększyć zaangażowanie i morale agentów. Kliknij tutaj aby umówić się na prezentację i dowiedzieć się więcej.